00_ESPACE_JACQMOTTE_COVER

Espace Jacqmotte

Ce livre a pour objet principal une rénovation urbaine remarquable, tant par sa qualité que par son ampleur. Il retrace aussi l’histoire des lieux, un des plus anciens quartiers de Bruxelles, où s’étaient installées les usines Jacqmotte.

Il évoque ses acteurs, l’architecte Michel Jaspers et ses trois fils, qui l’ont secondé dans cette aventure architecturale et humaine. Mais il s’attache aussi à l’ambiance et aux habitants de ce quartier de Bruxelles qui fut toujours un espace d’accueil et de mixité, un symbole de l’ouverture et de l’esprit qui caractérise la capitale de l’Europe.

Dit boek gaat over een opmerkelijk project op het gebied van stadsrenovatie, opmerkelijk door zijn omvang en door zijn hoogstaande kwaliteit. Tegelijk vertelt het boek het verhaal van een van de oudste wijken van Brussel, de wijk waar de Jacqmottefabriek gevestigd was.

Het belicht de rol van een van de hoofdrolspelers bij het project, de architect Michel Jaspers, en van zijn drie zoons, die bij dit avontuur aan zijn zijde stonden. Maar het legt zich evengoed toe op de sfeer en de bewoners van dit stukje Brussel, dat altijd een plaats van onthaal en samenleven geweest is en dat daarmee symbool staat voor de geest van openheid die de Europese hoofdstad kenmerkt.

Technische gegevens
Formaat: 33 x 33 cm

ISBN: 9789056178277
Publicatiedatum: november 2007
Pagina’s: 224